Lizi Kothe-Lebsanft

bild
N.O.A.H.S - Nya Ordningen Av Heliga Själar (olja på duk)

Utgångspunkten till mitt skapande är en plötslig ingivelse som kan anses vara resultatet av upplevelser, känslor och tankar som kantar mina erfarenheter sedan länge tillbaka i livet.

Jag brukar teckna mycket och snabbare än jag hinner konstruera medvetet, och skisserna blir så småningom till oljemålningar, collage eller objekt: symboler av delinsikter, små filosofiska anmärkningar och poetiska berättelser om mänskliga situationer i livets brus.

Mina verk skall påminna om, värna om det positivt humanistiska på vår resa, om möjligheterna som vi har för att gestalta möten med andra varelser omsorgsfullt och glädjande. Jag är så att säga en obotlig idealist trots allt…..

My creative process is based on sudden insights, which could be taken as a result of happenings, feelings and thoughts combined with experiences I made in life. In order to avoid conscious constructing I made it a habit to produce fast drawings continually, which after a while may be transformed into oil-paintings, collages or even objects. They all symbolize certain understandings, minor philosophical comments and poetic narratives about human circumstances in life. My work wants to recall and secure the humanistic idea throughout our travel and indicate possibilities giving us the chance to turn our encounters with other beings into thoughtful, considerate events. Apparently I am an irreparable idealist nevertheless…